עדכון לקוחות | תכנית 'Impact Nation' לחברות עסקיות בישראל

על רקע מגמה גוברת להתחשבות בסיכונים חברתיים וסביבתיים במערך השיקולים למתן אשראי ולמימון פרויקטים, המשרד לנושאים אסטרטגיים ומשרד הכלכלה והתעשייה פרסמו תכנית ראשונה מסוגה המעודדת חברות לפרסם דוחות אחריות ESG. התכנית נועדה לצמצם תופעות דה-לגיטימציה כנגד חברות עסקיות בישראל ולמצב את הכלכלה הישראלית כבעלת השפעה חיובית על החברה והסביבה.

על פי התכנית, המשרד יממן דיווח ESG לחברות עסקיות העומדות בתנאי סף, תוך מתן עדיפות לחברות הכלולות במאגר החברות של מועצת זכויות האדם של האו"ם. ניתן להגיש בקשה למימון עד ליום 27.11.20. למסמכי ההגשה לחצו כאן.

לעיון בתכנית Impact Nation שפורסמה באתר המשרד לנושאים אסטרטגיים לחצו כאן

לעיון בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן