עדכון לקוחות | שאלות המתעוררות במגזרי התעשייה והאנרגיה עקב משבר הקורונה

עם פרוץ משבר הקורונה ולאור ריבוי תקנות והנחיות חדשות, נתקלים מגזרי התעשייה והאנרגיה בשורת שאלות. לחלקן ניתן מענה בהנחיות וחקיקה וחלקן נדרש לפתרונות ממוקדים. ברקע הדברים, פורסם עדכון לקוחות המקבץ מגוון סוגיות בתחום הרגולציה הסביבתית שעלו לאחרונה ולרוב לא קיבלו מענה בהנחיות הרשויות.

בין הסוגיות המוצגות בהרחבה בעדכון:

  • מועד פקיעת אישורים רגולטורים והארכה אוטומטית של תוקפם;
  • מועדי ביצוע פעולות והגשת דוחות בהתאם להיתרים ורישיונות כאשר ההנחיות הרגולטוריות אינן נותנות מענה;
  • הסבת קווי ייצור מושבתים לייצור מוצרים חיוניים לבתי חולים: האם אפשרי ואלו רישיונות והיתרים נדרשים לכך;
  • הליכי השגה על עיצומים כספיים;
  • השלכות צמצום פעילותו של מפעל על פינוי חומרים מסוכנים ועל הדרישה לנוכחות אחראי רעלים.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא לחצו כאן