עדכון לקוחות | קול קורא להשתתף בגיבוש תכנית רוחבית לטיוב הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי

משרד האוצר, משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים פרסמו קול קורא המזמין את הציבור להביע עמדתו ביחס לצעדים לטיוב מדיניות הרגולציה והפחתת נטל רגולטורי עודף. זאת, על מנת לסייע למשק הישראלי בהתמודדות עם המשבר הכלכלי שנוצר עקב מגפת הקורונה וכן על מנת להשלים את יישומה של תכנית החומש הממשלתית להפחתת נטל רגולטורי שנקבעה בהחלטת ממשלה מ-2016.

הקול הקורא נחלק לשניים – צעדים בטווח הקצר והמיידי וצעדים בטווח הארוך. מבחינת צעדים בטווח הקצר, מוצעים 3 מהלכים מידיים הכוללים מתן הקלות ופטורים זמניים בתהליכי חידוש רישיונות והיתרים ובתהליכי פתיחת עסק חדש. מבחינת צעדים בטווח הארוך, מוצע לגבש חקיקה חדשה שתסדיר את מדיניות הרגולציה בישראל ותורה על הקמת גוף מפקח על הרגולטורים ("הרגולטור של הרגולטורים") לפיקוח ובקרה על רגולציה קיימת ורגולציה חדשה.

ניתן להגיש הערות עד ליום 21.4.2021.

לעיון בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן