עדכון לקוחות: פרסום טיוטת הוראות להגנות סייבר בהיתרי רעלים והזמנה לכנס בנושא

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת הוראות לעמידה בתנאי היתר רעלים בתחום ההגנה על מידע וסייבר. הוראות אלה צפויות להיות מוחלות בהדרגה במהלך שנת 2018 במפעלים בעלי היתרי רעלים, בהתחשב ברמת הסיכון שלהם. על רקע התפתחות זו, מקיימת מחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרדנו כנס בנושא ביום 13.2.2018, בהשתתפות נציגי הרגולטור, מומחים בתחומי הסייבר, הכימיה והמשפט ואנשי שטח במפעלים עצמם.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן

לתכנית הכנס ולהרשמה לחצו כאן