עדכון לקוחות | פס"ד תקדימי בהרכב מורחב: אישור תוכנית מתאר לקרקע מזוהמת

לאחרונה התקבל פסק דין שעסק בשאלת קידום תוכנית מתאר בשטח קרקע מזוהם, במסגרת דיון נוסף בבית המשפט העליון על אישור "תכנית אפולוניה" (תמ"ל 1004/א) להקמת כ-3,000 יחידות דיור בהרצליה.

במסגרת פסק הדין בית המשפט קבע קביעות עקרוניות בדבר השקיפות וההליך המנהלי התקין הנדרשים בהליכי תכנון ובנייה בכלל, ובהיבטים סביבתיים בפרט. כך נקבע, בין היתר, כי ההחלטה להפקיד ולאשר את התוכנית בהיעדר נתונים קונקרטיים על הזיהום, מיקומו וחלופות הטיפול בו – אינה יכולה לעמוד.

נקבע כי הסקר הסביבתי עשוי להשפיע על סוגיות מכריעות – ובהן קביעת סדר העדיפות לטיפול בזיהום, בחירת חלופות הטיפול והקמת מתקנים לטיפול במתחם – אשר אינן יכולות לידון רק בשלב היתר הבנייה אלא יש להכריע בהן כבר בשלב אישור התוכנית.

עוד נקבע כי החלטת הוותמ"ל פוגעת בשיתוף הציבור העומד בלב ההליך התכנוני, שכן הציבור לא יכול היה להבין כלל את משמעות מימוש התוכנית ובכך למעשה נפגעה זכותו להשתתף ולהשפיע על עיצוב התוכנית.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא לחצו כאן