עדכון לקוחות | פורסם מאגר קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה

בחודש מרץ האחרון התפרסם מאגר הנתונים החדש של המשרד להגנת הסביבה, הממפה ומציג מידע אודות אתרים ברחבי הארץ בהם קיים חשד לזיהום קרקע או ידוע אודות קיומו של זיהום קרקע.

מדובר בחלק מתהליך רחב של המשרד להגנת הסביבה להנגשת מידע סביבתי לציבור הרחב. בין היתר, מיועד המאגר לשימושן של חברות במגזר העסקי ולשימושם של גורמים פיננסיים. מאגר הקרקעות המזוהמות מונגש לציבור בשתי דרכים: כמפה דיגיטלית באתר המפות הממשלתי וכגיליון אקסל באתר המידע הממשלתי.

נכון לעת הזו, פורסמו במאגר קרוב ל-2,300 אתרים, כאשר בחלקם הטיפול בזיהום כבר הושלם. האתרים מחולקים ל-3 קבוצות ומסומנים בהתאם לסטטוס הטיפול בהן. כמו כן, כולל המאגר פריטי מידע נוספים אודות כל אחד מהאתרים בו, לרבות שם האתר, ענף וסוג הפעילות באתר, מצב מנהלי (שלב הטיפול במשרד להגנת הסביבה), סוג הטיפול בקרקע, סטטוס נוכחות גז קרקע, דרישות למיגון ומועדי התחלת וסיום הטיפול בקרקע.

בימים אלו המשרד להגנת הסביבה מפתח מערכות דיגיטליות שיאפשרו להנגיש מידע גם על סוגי המזהמים בקרקע. כמו כן ולמיטב ידיעתנו, כוונת המשרד להגנת הסביבה היא שבעתיד יצורפו למפה גם סקרי הקרקע הרלוונטיים לכל אתר בה.

לעדכון הלקוחות שפרסמנו בנושא לחצו כאן.

למפת הקרקעות המזוהמות לחצו כאן.

למאגר הקרקעות המזוהמות לחצו כאן.

למדריך על המאגר באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן.