עדכון לקוחות | פורסם הסדר חדש להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים בשל משבר הקורונה

על רקע משבר הקורונה, פורסם תיקון לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020, הקובע הארכות תוקף אוטומטיות לאישורים רגולטוריים סביבתיים ותפעולים כגון: היתר רעלים, רישיון עסק, היתר פליטה והיתר כיבוי אש.

במסגרת התיקון, בין היתר, תינתן ארכה לאישורים רגולטוריים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין 1 בספטמבר 2020 ל-30 בספטמבר 2021 בהתאם לתוקף הרישיון המקורי. בנוסף, ישנם אישורים רגולטוריים המוחרגים ממתווה זה ועליהם יחול הסדר שונה בהתאם לקבוע בתוספת הרביעית לחוק.

לעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן