עדכון לקוחות: עדכונים חשובים ברגולציה סביבתית למפעלי תעשייה

להלן מספר התפתחויות חשובות במדיניות המשרד להגנת הסביבה והרשות הארצית לכבאות והצלה מהעת האחרונה, הרלוונטיות למפעלי תעשייה ולמפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים.

טיוטת תנאים בהיתר רעלים בנושא סייבר – המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת תנאים נוספים להיתרי רעלים בנושא הגנה על מידע וסייבר. התנאים עתידים להיות מוחלים כבר בחודשים הקרובים על כ-60 מפעלי A, וקובעים תהליך עבודה מדורג לחיזוק אמצעי הגנה מפני אירועי סייבר הכוללים מינוי ממונה סייבר, מיפוי סיכונים העולים ממערכות ממוחשבות השולטות בתהליכים המערבים חומרים מסוכנים והכנת תכנית למניעתם.

ניתן להגיש הערות לטיוטת התנאים עד לתאריך 28.6.2018.

תנאי רישוי אינטגרטיבי – המשרד להגנת הסביבה החל לקדם רישוי אינטגרטיבי למפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתית גבוהה (סקטור A), על רקע העיכוב המתמשך בחקיקת חוק רישוי סביבתי משולב. זאת, באמצעות מתן תנאים מורחבים לרישיון העסק הכוללים הוראות הנוגעות לניהול סביבתי, כגון מידוד הביצועים הסביבתיים בעסק תוך ייעול התהליכים והשימוש במשאבים ובחומרי גלם בעסק.

נוהל צו הפסקה מנהלי – רשות הכבאות וההצלה פרסמה לאחרונה עדכון לפקודת צו הפסקה מנהלי. הפקודה קובעת את המתווה להוצאת צו הפסקה מנהלי לסגירת עסק או להטלת מגבלות על פעילותו על ידי מפקד מחוז ברשות הכבאות, במקרים בהם יש יסוד סביר להניח כי הפרת הוראות בעניין בטיחות באש והצלה עשויה להביא לפגיעה בחיי אדם או ברכוש.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא לחצו כאן