עדכון לקוחות | משבר הקורונה – הנחיות חדשות ותזכיר חוק הנוגעים למפעלי תעשייה

רשויות המדינה ממשיכות לפעול לגיבוש הנחיות עבור המגזר העסקי והתעשייתי לתקופת חירום הקורונה. בימים האחרונים פורסמו מספר הנחיות נוספות הרלוונטיות במיוחד למפעלי תעשייה:

  1. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה אישר ארכה לאישורי כשירות עבור ממוני בטיחות וכן הארכת מועד להגשת בקשות לחידוש אישור כשירות. ההנחיה חלה על אישורי כשירות שתוקפם יפוג בין יום 1 באפריל 2020 ל-31 במאי 2020, וניתן יהיה להגיש בקשר אליהם בקשה לחידוש עד סוף חודש מאי, ואז תוקפם יוארך אוטומטית עד ליום 15 ביוני 2020.
  2. משרד הבריאות פרסם הנחיות בנוגע לכניסתם של מומחים זרים לישראל. לפי ההנחיות, אישור לכניסתם של מומחים אלה יינתן עבור מספר מצומצם בלבד של עובדים, שפעילותם נחוצה לצורך תיקון חיוני של מכונות קריטיות, כאשר ניתנו הנחיות נפרדות ביחס לתיקון מכשור רפואי ומכשור שאינו רפואי.
  3. משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק המבקש לעגן בחוק דחיית מועדים להחלטות ופעולות רגולטוריות ומינהליות שונות. לפי תזכיר החוק, מועדים שנקבעו בחיקוק או בהחלטה של רשות לקבלת החלטה או ביצוע מעשה, שאמורים לחול בין ה-10 במרץ ל-20 ביוני 2020, יידחו ב-90 יום. לצד זאת נקבעו סייגים בהם המועד הקבוע לא ידחה מכוח החוק, כגון משיקולים של אינטרס ציבורי משמעותי וחריגים הנוגעים לדברי חקיקה ספציפיים בתחום איכות הסביבה.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא לחצו כאן