עדכון לקוחות | טיוטת תקנות פסולת מסוכנת

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות לרפורמה בתחום הפסולת המסוכנת אשר, לאחר אישורה, תחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) משנת 1990 שיבוטלו.

הטיוטה המוצעת קובעת הסדר חדש ועדכני לתחום זה שהוסדר עד כה בחקיקה מיושנת שלא התאימה להתפתחויות הסביבתיות והטכנולוגיות. עם זאת, במסגרת עדכון זה גם פורטו והורחבו באופן משמעותי חובות יצרני ובעלי הפסולת המסוכנת – לרבות בנושא טיפול בקרקע מזוהמת – ובהתאמה הורחבו החשיפות המשפטיות הנלוות לעיסוק בפסולת מסוכנת.

הערות לטיוטת התקנות ניתן להגיש עד ליום 14 באוקטובר 2021.

לעיון בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן