עדכון לקוחות: טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה – תהליכים כימיים מסוכנים וחשיפה לרעש מזיק

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם לאחרונה טיוטות תקנות להערות ציבור במסגרת תהליך הערכת השפעות רגולציה (RIA) בשני נושאים מהותיים –

  1. ניהול הבטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים;
  2. חשיפת עובדים לרעש מזיק.

ניתן להגיש הערות לטיוטת התקנות עד ליום 5 ביולי 2017.

לסקירת עיקרי התקנות – ראו עדכון לקוחות שפרסמנו בנושא.