עדכון לקוחות | חובת הכשרה מעודכנת לנציגי הנהלה בוועדות בטיחות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית פרסם לאחרונה הוראה בדבר חובת ההכשרה לנציגי הנהלה החברים בוועדת הבטיחות המפעלית. ההוראה מעדכנת את חובת ההכשרה וקובעת כי מחזיק של מקום עבודה בו פועלת ועדת בטיחות נדרש להכשיר את נציגי ההנהלה החברים בוועדה בהכשרה ייעודית בת 16 שעות לימוד.

ההוראה מחליפה הוראה קודמת משנת 2017, לפיה על נציגי ההנהלה בוועדת הבטיחות לעבור הכשרת נאמני בטיחות בלבד. עם זאת, ההוראה החדשה פוטרת נציגי הנהלה שכבר הוכשרו כנאמני בטיחות מחובת ההכשרה החדשה.

בנוסף מפורטים בהוראה נושאי הלימוד שייכללו בהכשרת הנציגים והגורמים הרשאים להכשירם.

לעיון בהוראה שפורסמה לחצו כאן.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן.