עדכון לקוחות | הקלות רגולטוריות בחוקי אחריות יצרן

על רקע משבר הקורונה, המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על שורת הקלות רגולטוריות ליצרנים, יבואנים, קמעונאים ותאגידי המחזור הנדרשים לעמוד בחוקי אחריות היצרן המורחבת, ובהם חוק הפיקדון על מכלי משקה, חוק השקיות, חוק האריזות וחוק פסולת אלקטרונית.

בין ההקלות שאושרו: דחייה או ביטול דיווחים הנדרשים להיות מוגשים ברבעון הראשון של השנה; דחייה של חודשיים להגשת דיווחים שנתיים באמצעות תאגידי המחזור המוכרים ודחייה של הפקדות כספיות של יבואנים ויצרנים באמצעות תאגידי המחזור. עם זאת, מועד התשלום התקופתי של דמי הטיפול לתאגיד המחזור בגין איסוף וטיפול בפסולת למחזור לא נדחה.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא שפורסם בנושא לחצו כאן