עדכון לקוחות | הנחיות לאיסור מכירת פסולת אלקטרונית

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה הנחיות בנוגע לאיסור מכירת פסולת אלקטרונית, סוללות ומצברים. ההנחיות נועדו לסייע בהבחנה בין ציוד אלקטרוני אשר מכירתו מותרת, לבין פסולת ציוד אלקטרוני וסוללות, אשר חובה להעבירה לגוף יישום מוכר לפי חוק הפסולת האלקטרונית, ללא תשלום או דרישת תמורה, מלבד מימון פינוי הפסולת.

ההנחיות קובעות מגבלות המקשות על מכירת ציוד אלקטרוני, כגון חובות אחסון ותיעוד מסודר וביצוע בדיקות תקינות לציוד. בנוסף נקבע כי המכירה תבוצע בכפוף להצהרת המוכר והקונה כי הציוד הנרכש מיועד לשימוש בהתאם לייעודו המקורי.

עוד נקבע בהנחיות כי מכירה למרכזי איסוף, מיון, הכנה לשימוש חוזר וטיפול בפסולת אלקטרונית או לסוחרי פסולת ומתכות אסורה.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן