עדכון לקוחות: הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתקופת היציאה ממשבר הקורונה

על רקע החזרה ההדרגתית לשגרה ממשבר הקורונה, פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות מעודכן למחזיקי היתרים ורשיונות. בהנחיות נקבעו ההוראות הבאות:

  • תוקף היתרים ורישיונות: רישיונות והיתרים שיפוגו לאחר ה-10 במאי, יחודשו לפי המועדים הקבועים בהם ללא הארכה אוטומטית.
  • היתרי פליטה: נותרו בתוקפן דחיות שניתנו במסגרת המשבר: דיגום תקופתי שנדרש לבצעו עד 1 ביולי ניתן יהיה לבצע עד ל-1 בספטמבר; ודחיה של 45 ימים להגשת דוחות תקופתיים מהמועד הקבוע בהיתר הפליטה. בנוסף, ניתנה ארכה נוספת להגשת דוחות שנתיים לסיכום פעילות בעל מקור הפליטה עד ליום 31 במאי 2020.
  • רישיונות עסק: נקבע שיבוצע סיור בעסק טרם חידוש רישיון עסק וניתנו הנחיות בדבר חידוש הרישיון לגבי עסקים בעלי מפרט אחיד ולעסקים ללא מפרט אחיד.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא ומסמך ההנחיות לחצו כאן