עדכון לקוחות | הליך תחרותי חדש לחיפושי גז ונפט טבעי בים

שר האנרגיה הודיע לאחרונה על פתיחת הליך תחרותי חדש למתן רישיונות לחיפוש גז ונפט טבעי במים הכלכליים של ישראל. במסגרת ההליך החדש, יינתן רישיון חיפוש לתקופה של 3 שנים, במהלכה בעלי הרישיון ימלאו אחר התחייבויותיהם לפי תוכנית עבודה שתאושר.

במסגרת סבב זה יוצעו 19 רישיונות חיפוש (בלוקים), בחמישה מקבצים של שטחים. כמו כן, משרד האנרגיה החליט להגביל את מספר הרישיונות שיוענקו לכל גורם ל-8 רישיונות בלבד על מנת לעודד השתתפות של קבוצות חדשות.

ניתן להגיש הצעות במכרז, אשר יפורסם במלואו בשבועות הקרובים, עד יוני 2019.

לקריאת עדכון הלקוחות בנושא לחצו כאן.