עדכון לקוחות | הכנסת שיקולי ESG למדיניות ההשקעה של משקיע מוסדי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה להערות הציבור תיקון להוראות פרק "ניהול נכסי השקעה" בחוזר המאוחד. התיקון מציע לחייב משקיעים מוסדיים להתייחס במסגרת מדיניות ההשקעה הכללית לשיקולי ESG – שיקולים הנוגעים להיבטים חברתיים, סביבתיים והיבטי ממשל תאגידי, ככל שאלו עשויים להשפיע על תיק ההשקעות.

על פי התיקון המוצע, בין היתר, על המשקיע המוסדי יהיה לפרט ולפרסם את שיקולי ה-ESG הנשקלים על ידו במסגרת ניהול ההשקעות ואת הסיכונים המתפתחים, כגון, סיכונים טכנולוגיים וסיכוני סייבר בנוגע להיבטים אלו.

ניתן להגיש הערות לתיקון המוצע עד ליום 23 בפברואר 2021.

לעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן