עדכון לקוחות | החלטת ממשלה ופרסום מנגנון תמחור פחמן להערות הציבור

בחודש שעבר החליטה הממשלה לאשר תמחור פליטות גזי חממה באמצעות העלאת שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה על סוגים שונים של דלק (גז טבעי, גפ"ם, מזוט, פחם ופטקוק) במתווה מדורג החל מיום 1 בינואר 2023 ועד לתחילת שנת 2028.

במסגרת יישום ההחלטה, פורסמו לאחרונה להערות הציבור תיקונים מוצעים לצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ה-2005, ולצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017.

הערות לטיוטות הצווים ניתן להגיש עד ליום 30 בספטמבר 2021.

לעיון בעדכון הלקוחות המלא לחצו כאן