עדכון לקוחות | הארכת תוקף ודחיית מועדים של היתרים ואישורים רגולטוריים

על רקע פעילות רשויות המדינה לסיוע למגזר העסקי בתקופת החירום, אושרו ביום 25.3.2020 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), תש"ף-2020. התקנות נוגעות להארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטוריים הנדרשים מבעלי עסקים וכן לדחיית מועדים בהליכים להטלת עיצומים כספיים.

במסגרת התקנות תינתן ארכה אוטומטית של חודשיים לכל אישור רגולטורי (כגון רישיון עסק והיתרי רעלים) שפג תוקפו בתקופה שבין יום 10 במרץ 2020 ועד ליום 10 במאי 2020. בנוסף, קובעות התקנות דחייה של שלושה חודשים במועדים מסוימים הקשורים להטלת עיצומים כספיים.

לקריאת עדכון הלקוחות המלא שפורסם בנושא לחצו כאן