סדר פעולות ודגשים להשבתת אתר החשוד בזיהומי קרקע

אדמה חרוכההמשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך בנושא השבתת אתר החשוד בזיהומי קרקע, המרכז את עיקרי ההנחיות המקצועיות הנדרשות לעניין.

חשיבות הסדרת התחום התעוררה בעקבות שינויים בייעודי קרקע ושינויים רגולטורים רבים שבגינם ניתן למצוא יותר ויותר אתרים החשודים בזיהומי קרקע, כגון תחנות דלק, חוות מיכלים, מסופי דלקים ומפעלים שנסגרו, הושבתו ויצאו משימוש.

על מנת לקבוע האם הקרקע מזוהמת ומחייבת שיקום נדרש לערוך איפיון של הקרקע, הזיהום והחשיפה של הסביבה והציבור למזהמים בה. איפיון הקרקע מתבצע במסגרת הליך סקירה שכולל, בין היתר, סקר היסטורי וסקר קרקע.

ההנחיות מדגישות כי במהלך העבודות יש לשים דגש על בטיחות העובדים ולהיעזר ביועץ קרקע ואיש מקצוע שילווה את עבודות ההשבתה, הפירוק וחקירת הקרקע. בנוסף, לפני השבתת האתר יש להגיש למשרד להגנת הסביבה תוכנית לביצוע השבתת המתחם שמתייחסת בין היתר למפגעים פוטנציאליים שעשויים להתעורר בקשר עם עבודות ההשבתה והשיקום. ההנחיות מפרטות מה תוכנית זו נדרשת לכלול.

הנחיות אלו מצטרפות ללקט המסמכים שפורסמו לאחרונה על ידי המשרד להגנת הסביבה בנושא הטיפול בקרקעות מזוהמות – לקריאה נוספת לחץ כאן

לקריאת ההנחיות לחץ כאן