נתוני המפל"ס לשנת 2020 פורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את דו"ח מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) לשנת 2020, המציג מידע אודות העברת פסולת ופליטות של מזהמים לאוויר, לים ולקרקע. המרשם מבוסס על דיווחים שנתיים המועברים למשרד להגנת הסביבה.

מנתוני הדו"ח עולה, בין היתר, כי ביחס לשנת 2019, פליטת גזי החממה בישראל פחתה ב-3% וזאת בשל צמצום השימוש בפחם לייצור חשמל והשפעת משבר הקורונה על הביקוש לחשמל.

לעיון בדו"ח המלא לחצו כאן