נתוני המפל"ס לשנת 2017 פורסמו באתר המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם את נתוני מרשם הפליטות וההעברות לסביבה (מפל"ס) של מפעלי התעשייה המדווחים לשנת 2017. המרשם כולל פירוט של כמות וסוגי הפליטות לאוויר, למים ולקרקע ומידע על הזרמות שפכים והעברות פסולת.

המרשם מבוסס על דיווחים שנתיים המועברים למשרד על ידי 570 המפעלים הגדולים בישראל. בעוד שבשנה שעברה נרשמה עלייה במספר המדווחים, השנה נרשמה ירידה קלה, עקב הסרת דיווחי מפעלים שנמצא כי דיווחו מבלי שהיו חייבים בדיווח.

מנתוני המרשם ניתן לראות כי ביחס לדיווחים בשנת 2016 חלה ירידה בשיעורי פליטות המזהמים לאוויר, כן נרשמה הפחתה של 96% בשיעור המזהמים המוזרמים לים התיכון בעקבות פתיחת מתקן טיפול חדש לטיפול בבוצה. יחד עם זאת, נצפתה עלייה של 1% בפליטות חומרים מסרטנים, כתוצאה מעלייה בפליטות מפעלי אספלט ומטמנות פסולת מעורבת.

לצפייה בסיכום נתוני המפל"ס לשנת 2017 לחצו כאן.