נפתח המקצה האחרון במסגרת מסלול הסיוע בעלויות הסבה לגז טבעי

הרשות להשקעות פרסמה מקצה נוסף למסלול הסיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ועלויות הסבת מערכות פנימיות של מתקני מפעלים לשימוש בגז טבעי. המסלול מיועד לצרכני גז טבעי ויש להגיש את הבקשה לסיוע בהתאם לתנאי הסף ולהוראות בהוראת מנכ"ל 4.5.

זהו המקצה האחרון במסגרת מסלול הסיוע והמועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום 7.11.2019 עד השעה 16:00.

להודעה שפורסמה בדף הפייסבוק של משרד הכלכלה והתעשייה לחץ כאן.