הגשנו נייר עמדה לטיוטת ההנחיות לעריכת סקר קרקע היסטורי

בחודש פברואר 2015 הגשנו למשרד להגנת הסביבה נייר עמדה בנוגע לטיוטת ההנחיות לעריכת סקר קרקע היסטורי (Phase I). בין היתר, הערנו על כך שטיוטת ההנחיות עשויה לפגוע בפרטיות המשתתפים בסקר ועל כך שהגדרת גבול האתר הנסקר אינה בהירה.

מקור וקריאה נוספת: לחצו כאן