ניוזלטר פורום רגולציה סביבתית – סוף שנת 2018

לקראת סיומה של 2018, להלן סיכום השנה במשפט וברגולציה בתחום איכות הסביבה בישראל – המגמות, החידושים והדגשים שזיהינו לאורך השנה הצפויים להימשך לאורך השנה הבאה.

 

חמש המגמות הבולטות של השנה

  1. דגש על נושאי חדשנות וייצור מתקדם: מהפכת "תעשייה 4.0" תפסה השנה תאוצה שהתבטאה בשינויים רגולטוריים מגוונים (תנאים חדשים להיתרי רעלים בנושא הגנה על מידע וסייבר); יצירת פלטפורמות דיגיטליות לעבודה מול משרדי הממשלה (מאגרי מידע ממוחשבים ודיווחים מקוונים); ובגידול ההיצע והביקוש לטכנולוגיות חדשניות. הנושא אף זכה לרוח גבית ממשרדי ממשלה המקדמים תכניות מענקים ומסלולי סיוע לעידוד מפעלי תעשייה להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדם, ואשר פרסמו מכרזים להקמת מכוני מחקר יישומיים (מכון ייצור מתקדם ומרכז להתייעלות במשאבים בתעשייה).
  1. התעוררות בזירת התובענות הייצוגיות: הכלי המשפטי של התובענה הייצוגית הסביבתית קיבל השנה חיזוק משמעותי. החל מהצעת החוק להרחבת העילות ל"מפגע סביבתי" בגינו ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית, דרך הפטור מאגרה לתביעות ייצוגיות סביבתיות ועד התביעה הייצוגית התקדימית שהגישה המדינה בגין אירוע הזיהום בנחל אשלים – הפעם הראשונה בה המדינה עושה שימוש בכלי זה. לא מעט עסקים חוו את המגמה הזו על בשרם, כאשר נפוצו השנה פניות של עורכי דין פרטיים בהתראות לפני הגשת תביעות ייצוגיות על הפרת חוק האריזות וחוק הפסולת האלקטרונית.
  1. הרשעתם של נושאי משרה בעבירות סביבתיות: בשני פסקי דין שניתנו בסמוך זה לזה בבית המשפט המחוזי בחיפה, היטה בית המשפט לחומרה את המגמה שהתפתחה בפסיקה בשנים האחרונות ביחס להרשעת נושאי משרה בעבירות סביבתיות. בית המשפט בחיפה הדגיש את החשיבות ההרתעתית בהרשעתם של נושאי משרה בעבירות סביבתיות וחידד כי הימנעות מהרשעה היא חריגה ונדירה, ויש לבססה היטב – למשל, על ידי הוכחת נזק קונקרטי ממשי שייגרם לנושאי המשרה במידה שיורשעו.
  1. המשך מגמת הכניסה לנבכי המפעל ברגולציה: השנה היינו עדים להתגברות מגמת כניסתה של הרגולציה הסביבתית לנבכי פעילותו של המפעל ולקביעתן של הוראות מחייבות בנוגע לתחומים שעד כה היו בניהולו העצמאי של המפעל היצרני. כך למשל, בטיוטות חדשות לתנאים לרישוי אינטגרטיבי נכללו הוראות הנוגעות לעריכת מאזני מסה של חומרים ולמידוד (benchmark) שימוש בחומרי גלם; כן עדכן המשרד להגנת הסביבה את נוהל דיגום ארובות המחייב למסור נתוני ייצור מפורטים יחד עם דו"ח הדיגום; באותונוהל, קבע גם המשרד חובה להתקשר בהסכם כתוב עם קבלן הדגימה.
  1. מהלכים רוחביים לטיוב רגולציה: מגמת התנופה להפחתת רגולציה החלה דרכה בהחלטת ממשלה משנת 2014 המחייבת משרדי הממשלה להסיר עודפי רגולציה כדי לעודד צמיחה במשק. על רקע מגמה זו, פורסם השנה ספר הפחתת הנטל הרגולטוריהמפרט את צעדי היישום שננקטו בתחומים השונים, וכן הופץ קול קורא מטעם משרד הכלכלה להגשת עמדות הציבור בקשר להפחתת הבירוקרטיה הכרוכה בתהליך הקמת מפעל חדש וייעול ממשקי העבודה מול רגולטורים ורשויות מקומיות. לצד זאת, ניתן לראות כי המחוקק פועל לשילוב מנגנוני RIA (הערכת השפעות רגולציה) במסגרת חוקים קיימים. כך למשל בתיקון האחרון לחוק רישוי עסקים נקבע כי תוקם ועדה מייעצת לבחינת עלות אסדרה מכוח החוק.

חמשת הפוסטים הנקראים ביותר בפורום רגולציה סביבתית של הרצוג פוקס נאמן ב-2018

  1. ניהול נכון של אירועי חירום במפעלי תעשייה: לכבות את השריפה לפני שהיא פורצת.
  2. עדכון לקוחות | עדכונים לחוק רישוי עסקים – הרחבת החשיפה הפלילית והמנהלית לעסק ולנושאי המשרה.
  3. עדכון לקוחות | עדכונים חשובים ברגולציה סביבתית למפעלי תעשייה.
  4. הרשעת חברה ומנהליה עקב עיסוק בחומרים מסוכנים ללא היתר.
  5. פורסם קול קורא לתמיכה בפיילוטים בתחומים סביבתיים.