משרד הכלכלה והתעשייה חייב מעבדה לחזור על בדיקות תעסוקתיות סביבתיות שלא הייתה לה הסמכה לבצען

לפי ידיעה שפורסמה לאחרונה באתר משרד הכלכלה והתעשייה, מפקחת העבודה הראשית הורתה למעבדה לבצע מחדש, ללא תמורה, בדיקות תעסוקתיות סביבתיות אשר לא הייתה לה הסמכה לבצע אותן במועד בו הן בוצעו.

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011, בדיקות תעסוקתיות סביבתיות יבוצעו על ידי בודק מעבדה מוסמך במעבדה מוסמכת, כאשר על-פי התקנות מעבדה מוסמכת היא מעבדה שקיבלה הסמכה ממפקחת העבודה הראשית. במסגרת זו, נדרשת מעבדה מוסמכת, בין היתר, לעמוד בתקן ISO 17025 בדבר כשירות מעבדות. המעבדה האמורה ביצעה בדיקות תעסוקתיות סביבתיות לשורה של גורמים מזיקים כימיים מבלי שהייתה לה באותה עת הסמכה תקפה לתקן ISO 17025, ועל כן, לאור הוראות "נוהל פסילת תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות", המאפשר לפסול דו"ח שלא בוצע או לא דווח, בין השאר, בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי מפקחת העבודה הראשית, המעבדה חויבה לבצע מחדש באמצעות מעבדות מוסמכות ועל חשבונה את כל הבדיקות שבוצעו החל מה-1.8.2014 בתחומים שלהם לא הייתה לה הסמכה. כמו-כן, המעבדה חויבה ליידע את מקומות העבודה כי הבדיקות נעשו ללא ההסמכה הנדרשת.

העיקרון בדבר חשיבות ההסמכה של המעבדה לבצע בדיקות מסוימות לצורך ההכרה בתוקף של התוצאות של אותן בדיקות מוכר גם במישור הסביבתי. לא אחת, פסלו בתי המשפט תוצאות של בדיקות מעבדה, בין השאר, עקב העובדה כי המעבדה לא הייתה מוסמכת לבצע את הבדיקה הרלוונטית. ראו לעניין זה לדוגמה את פסק הדין בת"פ 28923-10-12 המשרד לאיכות הסביבה נ' בני סובחי א.ש בע"מ (לקריאת הידיעה שפורסמה באתר – לחץ כאן).

לקריאת הידיעה באתר משרד הכלכלה והתעשייה.