משרד האנרגיה קובע תוספת מכסה לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

משרד האנרגיה החליט לאחרונה על הוספת מכסה של 1600 מגה-וואט להפקת חשמל ממתקנים סולאריים. ההחלטה נועדה להבטיח את העמידה ביעדים שקבעה הממשלה לייצור 10% מצורכי האנרגיה בחשמל מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2020. במקביל, פרסמה רשות החשמל במשרד האנרגיה תכנית ליישום החלטת המשרד.

בתוכנית הרשות נאמר כי פוטנציאל הייצור של אנרגיה סולארית הוא גבוה ומהיר והנושא מוסדר על ידי הרשות, וזאת בשונה מטכנולוגיות אחרות להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון פסולת ורוח. במסגרת תוספת המכסה למתקנים סולאריים, תוקצה לראשונה מכסה להקמת מתקנים קטנים על גגות. כמו כן, החליטה הרשות על הסדרים כלכליים הכוללים הליכים תחרותיים לקביעת תעריפים וקביעת תעריפים על ידי הרשות, על מנת להבטיח מימון שיאפשר את מימוש המכסה הנוספת.

ההודעה על תוספת המכסה מתפרסמת כחודש לאחר דיון בוועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת בכנסת, שדנה ביישום החלטת הממשלה על הפחתת פליטות גזי חממה ובחסמים להפקת חשמל ממתקנים סולאריים על גגות.

לקריאת הודעת שר האנרגיה על תוספת המכסה לחצו כאן

לקריאת ההודעה לעיתונות על תכנית רשות החשמל לחצו כאן

לפרוטוקול הדיון בוועדת המשנה לחצו כאן