משרד האנרגיה פרסם תכנית לקידום צמיחה במשק האנרגיה על רקע משבר הקורונה

על רקע משבר הקורונה זוהו במדינת ישראל, וכן בשאר מדינות העולם, הזדמנויות לקידום והנעה מחודשת של הכלכלה תוך השקעה בתחום האנרגיה. לפני מספר חודשים פרסם משרד האנרגיה את 'תכנית ההאצה', שנועדה לקדם פרויקטים אנרגטיים לצמיחה כלכלית. עתה, התפרסמה 'תכנית מאה הימים' הכוללת צעדי מדיניות נוספים שתכליתם קידום פיתוח של תשתיות התומכות בפיריון ובהפחתת רגולציה.

עקרונות התכנית החדשה כוללות השקעות מינימליות לצד השקעות ברות קיימא, ומתמקדות בפרויקטים התורמים להפחתת פליטות ומזהמים; הסרת חסמים בירוקרטיים וביצוע פעולות מיידיות שיאפשרו חילוץ מהמשבר וצמיחה מהירה של המשק.

בנוסף, המסמך מרכז את צעדי המדיניות המרכזיים של שתי התכניות יחד בנושאי אנרגיה מתחדשת, אנרגיה מקיימת, רכב חשמלי, גז טבעי, מחצבות, שיתופי פעולה אזוריים, בטיחות ורציפות תפקודית.

לעיון בתכנית מאה הימים של משרד האנרגיה לחץ כאן