משרד האנרגיה פרסם תכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת

משרד האנרגיה פרסם להערות הציבור תכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת, במסגרת יישום יעדי משק האנרגיה לשנת 2030. התכנית מפרטת צעדי מדיניות עיקריים להשגת יעדים במשק החשמל, סקטור התחבורה וענף התעשייה, ולהשלמת מהפך במשק האנרגיה בתוך 12 שנים.

בראש היעדים המפורטים בתכנית, נקבע יעד לגמילה מלאה מדלקים מזהמים במהלך 12 השנים הבאות. כמו כן, נקבע כי החל מ-2028 יופסק לחלוטין השימוש בפחם בייצור חשמל כך שמשק החשמל יתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות בלבד ותחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל יסגרו. בתחום התעשייה, נקבע כי 95% מהאנרגיה והקיטור הנדרשים ייוצרו בגז טבעי החל מ-2030. בקשר לסקטור התחבורה, נקבע מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות גז טבעי.

יישום התוכנית צפוי להפחית את נזקי זיהום האוויר בישראל בכ-60% ולהוביל לתועלת שנתית כוללת של כמעט 6 מיליארד ש"ח בשנת 2030.

המועד האחרון להגשת הערות על התכנית הוא יום 11.11.2018.

לפרטים נוספים לחצו כאן.