משרד האנרגיה גיבש תכנית להאצת משק האנרגיה והמים ועידוד צמיחה כלכלית

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה תכנית להאצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים במטרה להביא להתאוששות וצמיחה כלכלית לאחר משבר הקורונה. בתכנית מוערכת השקעה משקית של כ-25 מיליארד שקל, כאשר 12% מתוכם ידרשו השקעה תקציבית ויתר המימון יתבסס על הסקטור הפרטי.

התוכנית כוללת האצת מספר פרויקטים משמעותיים בתחום האנרגיה כגון:

  • קידום פרויקטים חדשים של אנרגיות מתחדשות, תמרוץ המשק להקמת אנרגיה סולארית מקומית וחידוש המכרז להקמת שדה סולארי בדימונה;
  • הובלת תכנית פעולה למרחב אורבני יעיל אנרגטית בערים;
  • השקעה בקידום תחליפי אנרגיה לתחבורה (בחשמל או בפיתוח תחליפי דלקים נקיים);
  • חיבור העיר אילת לרשת הגז הטבעי ובניית נמל דלק חדש בחיפה במקום הקיים.

לעיון בתכנית משרד האנרגיה לחצו כאן