משרדי הממשלה יחסכו למשק 1.27 מיליארד ש"ח על ידי הפחתת הנטל הרגולטורי

ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016, המסכם את כל תוכניות הממשלה להקלה בנטל הרגולטורי לצד ההפחתה התקציבית שהן מגלמות, פורסם באתר הרגולציה הממשלתי. החיסכון המצטבר של כל משרדי הממשלה מוערך בכ-1.27 מליארד ש"ח.

התוכנית של המשרד להגנת הסביבה כוללת הפחתה של עלויות ישירות בסך 74 מיליון ש"ח באמצעות ייעול הממשקים וההתנהלות מול הרשויות בתהליך רישוי עסקים ויצירת יציבות וודאות בתקופת חיי הרישיון. הרפורמה תכלול:

  • חקיקת חוק רישוי סביבתי משולב שיאחד חמישה רישיונות ואישורים לרישיון אחד;
  • הפחתה של האגרות המוטלות על הגופים המפוקחים בקרינה בלתי מייננת בשיעור של 81% והארכת תוקף ההיתר בגין שינוי במוקד הקרינה;
  • פרסום מדריך לסיווג פסולת המבוסס על הקטלוג האירופי ופרסום מדיניות יצוא פסולת עדכנית.

לספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 לחץ כאן