מערכת חדשה להגשת בקשות להיתרי רעלים

המשרד להגנת הסביבה מתעתד להשיק בקרוב מערכת ממוחשבת חדשה להגשת בקשות להיתרי רעלים, אשר תחליף את הליך הבקשות הידני הנהוג כיום.

השימוש במערכת צפוי לחול על מבקשי היתרי רעלים חדשים או חידושי היתרים שעתידים לפוג בסוף 2015.

המערכת החדשה נושאת עימה כמה חידושים חשובים, מעבר למעבר לאופן הגשת דיגיטלי. כך למשל תידרש במהלך השימוש במערכת הזנת מידע רב אשר אינו כלול היום בהכרח בבקשות להיתרי רעלים, כגון כל מרכיבי וריכוזי החומרים בתמיסות, פירוט כל אופני האחסון של החומרים ("רמת מק"ט") ועוד.

לפרטים נוספים על המערכת החדשה מאתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן