מכרז משרד האנרגיה להצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני ישובי הדרום

משרד האנרגיה פרסם מכרז לקבלת הצעות לפרויקטים בהתייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ביישובי הדרום, כחלק מיישום החלטת הממשלה 2025 מתאריך 23.09.2014 בעניין תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום.

המכרז מיועד להצעות של צרכני אנרגיה מהמגזר התעשייתי ומהמגזר הציבורי-מסחרי לפרויקטים להתייעלות אנרגטית בטכנולוגיות שונות שיביאו לחסכון שנתי של 200,000 קוט"ש לפחות, ובמסגרתו יוענקו לזוכים מענקים בגובה של עד 30% מעלות הפרויקט.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך 2.11.2017.

לפרטים נוספים לחצו כאן