מוסכים רבים נקנסו בשל מפגעי שמן משומש ואחסון צמיגים לקוי

במסגרת מבצע אכיפה מטעם המשרד להגנת הסביבה, מפקחי המשטרה הירוקה איתרו וקנסו 19 מוסכים בשל טיפול לקוי בשמנים משומשים, וזאת בניגוד להוראות בתקנות למניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993. הליקויים שהתגלו הצביעו למשל על אי הצבת מתקן לאיסוף שמן משומש וגלישת שמן ממאצרה.

יתרה מכך, התגלה כי במוסכים אין הקפדה על הוראות החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, תשס"ז-2007, המורות על אחסון וכיסוי צמיגים משומשים.

מבצע אכיפה זה נערך על רקע מגמת הגברת האכיפה מצד המשרד להגנת הסביבה של חוקים שעם השנים הפכו לאות מתה בחקיקה הסביבתית ולאחרונה החל המשרד באכיפתם, בין היתר על ידי הטלת עיצומים כספיים על מוסכים ויבואני צמיגים.

לעיון בפרסום באתר המשרד להגנת הסביבה מיום 8.3.2020 לחצו כאן