מדד ההשפעה הסביבתי לשנת 2016 פורסם – מי נכנס לרשימה האדומה?

המשרד להגנת הסביבה פרסם את מדד ההשפעה הסביבתי לשנת 2016, הכולל דירוג של חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות בישראל בכל הקשור לרמת הסיכון הסביבתי שלהן.

המדד כולל סיכום של המאפיינים הסביבתיים של כל חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות ופירוט של הניקוד שקיבלו לפי סיכוני חומרים מסוכנים, וכמות ואיכות הפליטות וההעברות שלהם לסביבה. כן, כל חברה מקבלת ניקוד לפי מספר ההפרות של חוקים סביבתיים וחומרתן. בנוסף ניתן לראות איזו מערכת ניהול סביבתית מיושמת במפעל, לרבות תקני סביבה ובטיחות, מערכות לדיווח סביבתי ואמצעים להתייעלות אנרגטית.

לצד תוצאות המדד, המשרד להגנת הסביבה מפרסם את ה"רשימה האדומה" של עשרת המפעלים בעלי פוטנציאל הסיכון הסביבתי הגבוה ביותר. ראו את הרשימה שפורסמה באתר המשרד להגנת הסביבה בקישור.