מאסר בפועל למנהל תחנות מעבר לפסולת לא מורשות

אתר המשרד להגנת הסביבה פרסם הודעה על פסק דין, שניתן ביום 31.12.2015, במסגרתו הורשעו על פי הסדר טיעון שתי תחנות מעבר לפסולת ומנהל התחנות, בעבירות של הפעלת תחנת מעבר ללא רישיון עסק, לכלוך רשות הרבים, ועבירה בגין הפרת אחריות נושא משרה בתאגיד.

בית המשפט אישר את הסדר הטיעון, וגזר על כל אחת מהחברות קנס כספי בסך 100,000 ש"ח והתחייבות כספית בסך 400,000 ש"ח להימנע במשך שנתיים מביצוע העבירות בהן הורשעו. על מנהל התחנה, בניגוד להסדר הטיעון, הוטל עונש מאסר של שישה חודשי מאסר בפועל במקום עבודות שירות, וכן קנס כספי בסך 50,000 ש"ח והתחייבות כספית בסך 150,000 ש"ח להימנע במשך שנתיים מביצוע העבירות בהן הורשע.

יש לציין כי, פסק הדין ממשיך את המגמה של החמרת הענישה הסביבתית והטלת עונשי מאסר בגין גרימת נזקים סביבתיים, שבאה לידי ביטוי במספר פסקי דין בשנה האחרונה.

לקריאת ההודעה באתר המשרד להגנת הסביבה