מאמר בנושא התיקון האחרון לחוק Proposition 65

מאמר מאת עו"ד טל כרמלי ממשרד הרצוג פוקס נאמן בנושא השפעות כניסתו לתוקף של התיקון האחרון לחוק מי השתייה הבטוחים ואכיפת הרעלים של קליפורניה על חברות יצרניות ישראליות.

תיקון זה, שנכנס לתוקפו באוגוסט 2018, הטמיע מספר איסורים חדשים ומטיל חובות חדשות על יצרני מוצרים הנצרכים בתחומי קליפורניה. 

Proposition 65 הוא חוק מדינתי של קליפורניה אשר נחקק בשנת 1968 ונקרא גם "חוק מי השתייה הבטוחים ואכיפת הרעלים" (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). החוק נועד להגן על מקורות מי השתייה בקליפורניה מפני חומרים רעילים ולהקטין את החשיפה של תושבים לחומרים אלו באמצעות אזהרה המוצמדת על גבי מוצרים.

על פי החוק, קליפורניה מחויבת לפרסם רשימת חומרים מזיקים אשר עשויים לגרום למומים מולדים, לפגיעה בפריון או שהם מוכרים כמסרטנים. הרשימה מתעדכנת לפחות פעם בשנה, וכוללת כיום מעל 900 חומרים טבעיים וסינתטיים ובהם תוספים, חומרי הדברה, חומרים הנוכחים במוצרים ביתיים ובמוצרי מזון, צבעים, ממיסים ותרופות.

החוק אוסר על בתי עסק בקליפורניה להזרים ביודעין חומרים מזיקים למקורות מי השתייה במדינה. בנוסף, החוק מחייב עסקים (ככל שהם מעסיקים 10 עובדים ומעלה) להזהיר צרכנים בקליפורניה מפני חשיפה פוטנציאלית לחומר מזיק הנוכח במוצר שנמכר על ידם ברמה העולה על המותר בחוק. על האזהרה להימסר לצרכן בטרם חשיפתו למוצר ועליה להיות ברורה וסבירה.

על מנת לצמצם את הנטל המוטל על עסקים המוכרים מוצרים המכילים חומר מזיק לספק את האזהרה, נקבע בתקנות כי החובה תוטל גם על גורמים נוספים בשרשרת האספקה (להוציא מקרים של מותג פרטי השייך לקמעונאי) כגון יצרנים, יצרני אריזות, יבואנים, ספקים ומפיצים. לפיכך, החל מאוגוסט 2018, גורמים אלו נדרשים לספק אזהרה על גבי המוצר או להודיע לקמעונאים במידה שנדרשת אזהרה ולקבל אישור מפורש כי הודעתם נתקבלה.

עד כה החוק הוחל על כל עסק הפועל בגבולות מדינת קליפורניה, אך בתיקון האחרון לחוק שנכנס לתוקף באוגוסט 2018 הורחבה תחולתו כך שהוא חל גם על יצרנים מחוץ למדינה שהמוצרים שלהם נצרכים בתחומיה. מטרת התיקון היא "לתפוס" כל מוצר אשר עשוי לחשוף צרכנים בקליפורניה לחומרים מזיקים הנוכחים במוצרים, ולכן הוא מטיל אחריות גם על יצרנים מחוץ לגבולות המדינה שמוצריהם נצרכים בקליפורניה.

סמכויות האכיפה במסגרת החוק הוטלו על משרד התובע הכללי של קליפורניה וכן על תובעים מחוזיים ועירוניים. לצד זאת, ניתנה סמכות לכל אדם הפועל מתוך אינטרס ציבורי להגיש תביעה נגד עסק בגין הפרת הוראות החוק. עד עתה הוגשו תביעות בגין הפרת החוק על ידי התובע הכללי, תובעים מחוזיים וקבוצות צרכנים.

תאגידים הכפופים לחוק פועלים בימים אלה ליישומו. על כן, מומלץ לחברות יצרניות שמוצריהן נצרכים בתחומי קליפורניה ועלולים להכיל חומר מזיק המנוי ברשימה, לבחון את עמידתם בהוראות החוק.

התיקון לחוק בקליפורניה מהווה חלק בלתי נפרד ממכלול של פעילות הולכת וגוברת בתחום האסדרה של כימיקלים ברחבי העולם, כאשר תחום זה עובר אסדרה מקיפה בשנים האחרונות בארצות הברית (הרפורמה בחוק החומרים המסוכנים האמריקאי) ובמדינות האיחוד האירופי (מעבר לשלב האכיפה של רגולציית ה-REACH).

סקירה זו נועדה להציג את עיקרי התיקון לחוק ואיננה מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי.

 הכותבת היא עו"ד במחלקת איכות הסביבה וייצור תעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן.