להערות הציבור | הוראות הכללים הקיימות וביצוע שינויים מתבקשים לכללי תאגידי מים וביוב בנושא שפכי תעשייה

הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו בדבר הכוונה להכניס שינויים מתבקשים לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014, (להלן: הכללים).

המטרות העיקריות שלפיהן הותקנו הכללים הינן הסדרת ההזרמה של שפכי תעשייה ללא גרימת נזק במערכות הביוב השונות; תהליכי הטיפול בשפכים או להשבת קולחים; מניעת מטרדים לציבור ולסביבה הנגרמים משפכי תעשייה; הבטחת פעולות של מפעלים או חברות לטיפול בשפכי תעשייה המוזרמים למערכות הביוב השונות.

הכללים חלים על מפעלי כימיה, מפעלי ציפוי מתכות, מפעלי טקסטיל, מכבסות, תעשיית המזון, תחנות דלק, מסעדות, בתי מלון, אולמות אירועים, בתי חולים וכל מקום או עסק אשר אינו מזרים שפכים סניטריים בלבד למערכות הביוב.

בימים אלו בוחנת רשות המים הוראות שונות לרבות פניות הן מהמפעלים השונים והן ממועצות אזוריות ותאגידי המים והביוב, לצורך בהכנסת שינויים שיחדדו את המצב הקיים ויתאימו לרגולציית התקינה הבינלאומית (ראו עדכון בעניין).

הערות הציבור להוראות הכללים הקיימות, ביצוע התאמות נדרשות ו/או שינויים, ניתן להגיש עד ליום 15.5.2022.

לעיון בנוסח הכללים הקיימים, לחץ כאן.