יוזמות חדשות לקידום חקיקה ישראלית בנושא פלסטיק

בעת האחרונה מדינות בעולם החלו לקדם חקיקה להסדרת השימוש הנרחב בפלסטיק חד-פעמי. אחת היוזמות הבולטות ביותר היא דירקטיבת האיחוד האירופי בדבר הפחתת ההשפעה הסביבתית של מוצרי פלסטיק ספציפיים.

הדירקטיבה החדשה, אשר תיכנס לתוקף בשנת 2021, קובעת יעדי מחזור מחמירים ואוסרת שימוש בכלי פלסטיק חד-פעמיים כגון קשיות וסכו"ם. הדירקטיבה מחייבת את המדינות החברות לאמץ תוך שנתיים חקיקה לאומית, שתעסוק בין היתר בנושאים הבאים: איסור שימוש במוצרי פלסטיק חד-פעמיים שקיימות להם חלופות רב-פעמיות; עידוד אמצעים להפחתת צריכת מיכלי מזון וכוסות מפלסטיק; סימון תוויות של מוצרים מסוימים; הטלת אחריות יצרן מורחבת על מוצרים מסוימים כגון מסנני טבק בסיגריות וציוד דיג.

על בסיס חקיקה זו ובהשראתה, ניתן לראות יוזמות של גופים ישראליים ובהם רשויות מקומיות ועמותת "אדם טבע ודין", לגיבוש חקיקה העוסקת בנושא.

לעיון בדירקטיבת האיחוד האירופי לחצו כאן