טיוטת "הספר הירוק" בנושא עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור את טיוטת "הספר הירוק – הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות". מדובר במסמך המתמחר את העלויות החיצוניות הנובעות מפליטות מזהמי אוויר וגזי חממה בישראל, במטרה לספק בסיס להפנמת עלויות הנזקים הנובעים מזיהום אוויר.

חידוש משמעותי בטיוטה הוא אופן חישוב העלויות החיצוניות בהשוואה לנוסחת החישוב שיושמה בעבודות קודמות שפורסמו בעניין מ-2008 ו-2012. בטיוטה זו, ערכי העלויות חושבו על בסיס ערכים שנקבעו במחקרים עדכניים שנערכו במדינות האיחוד האירופי ועל בסיס הנחות עדכניות באשר לפליטות מזהמים מסקטורים שונים.

ניתן להגיש הערות על הטיוטה עד יום 17.3.2020.

לעיון פרסום המשרד להגנת הסביבה מיום 1.3.2020 לחצו כאן