טיוטת הנחיות חדשות להגשת בקשות להקלה בשפכי תעשייה

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה טיוטה להערות הציבור של הנחיות חדשות להגשת בקשות להקלה בריכוזי פרמטרים ו/או מזהמים שונים בשפכי תעשייה של מפעלים. ההנחיות מסדירות את תהליך ההגשה והבחינה של בקשות הקלה על מנת לייעל את אופן בדיקת הבקשות.

טיוטת ההנחיות מכילה הסברים לאופן שבו הבקשה מוגשת, לרבות המסמכים הנדרשים לצרף לבקשה, וכן לתהליך בדיקת ובחינת הבקשה על ידי הגורמים הרלוונטיים עד לקבלת החלטה בבקשה. כך למשל, טיוטת ההנחיות מציינת כי בעת בחינת הבקשה נבדקים קריטריונים שונים, כגון התאמת הבקשה לתנאים המפורטים בחקיקה הרלוונטית לפיה הוגשה הבקשה, קיומו של אמצעי אחר שהמפעל יכול לנקוט בו בכדי להפחית את ריכוזי המזהמים הנוכחים בשפכים ומידת השפעת שפכי המפעל על המט"ש אליו הם מוזרמים.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 3.6.2019 בדואר אלקטרוני: [email protected].

לעיון בטיוטה שפורסמה לחצו כאן.