טיוטה לתיקון תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) פורסמה להערות הציבור

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטה לתיקון התקנות העוסקות במתן היתרים להטלת פסולת לים (תקנות מניעת זיהום ים (הטלת פסולת) (תיקון), התשע"ח-2018).

עיקר התיקון מבקש לצמצם את האפשרות להטיל פסולת לים ולאפשר הטלה של סוגי פסולת המנויים בפרוטוקול לאמנת ברצלונה בלבד. כן מוצע כי הוועדה למתן היתרים תוכל להתיר הטלה של סוגי פסולות נוספים במקרי חירום או לצורך מניעת נזק לסביבה או סכנה לחיי אדם.

עוד מוצע להגביל את הסמכות למתן היתר ההטלה למקרים בהם לא קיימת אפשרות לטיפול או סילוק יבשתי של הפסולת, ובכפוף לטיפול בפסולת בטכנולוגיה המיטבית הזמינה (BAT) בטרם הטלתה.

ניתן להגיש הערות לטיוטה עד ליום 6.3.2018 באתר קשרי ממשל.

לעיון בטיוטת התיקון לחצו כאן