טיוטה להערות הציבור | תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)

המשרד להגנת הסביבה פרסם את טיוטת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), התשפ"א-2021 להערות הציבור. התיקון המוצע מבקש לעדכן את ערכי איכות האוויר ל-9 חומרים מזהמים נבחרים: טולואן, ניקל, ונאדיום, גפרית דו חמצנית, סטירן, טטרהכלורואתילן, 1,2 דיכלורואתאן, ארסן ומימן גפרי.

בנוסף, לבקשת ועדת הפנים של הכנסת ובעקבות הערות ארגוני הסביבה, נבחן עדכון של ערכי איכות האוויר של שלושה מזהמים נוספים: בנזן, חלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) ופורמלדהיד.

התיקון המוצע הינו תולדה של בחינה מוקדמת שערך המשרד להגנת הסביבה במסגרתה נערכה סקירה עדכנית ומעמיקה יותר של הרגולציה העולמית לגבי המזהמים, סקירת מקורות הפליטה שלהם, הריכוזים הנמדדים בסביבה וכן בחינת ישימות העמידה בערכי הסביבה המוצעים.

הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ליום 10.10.2021.

לצפייה בטיוטת התקנות לחצו כאן