חידושים סביבתיים בתחום הבנייה מהעת האחרונה

להלן שתי התפתחויות חשובות מהעת האחרונה הנוגעות להיבטים סביבתיים בתחום הבנייה בישראל.

  1. הצעת חוק ממשלתית לטיפול בפסולת בניין אושרה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק נועדה למגר את בעיית ההשלכות הפיראטיות של פסולת בניין, שהפכה למכת מדינה. במסגרת הצעת החוק, הוצע לקבוע חובת התקשרות ישירה בין יצרני פסולת בניין לבין בעלי רישיון המחזיקים במתקני מורשים לפינוי פסולת. בנוסף הוצע לחייב שימוש בכלים רשומים לאיסוף ואגירת הפסולת, ולערוך את פינוי הפסולת על ידי מובילים מורשים בלבד.

  לקריאת נוסח הצעת החוק לחצו כאן.

  1. פורסם מדריך טכני לבנייה בתקיימה, אשר ישמש ככלי עבודה לבעלי המקצוע הרלוונטיים בבואם ליישם את התקן הישראלי לבנייה ירוקה. התקן, אשר אושר ביוני 2016, אינו תקן מחייב, ומנחה כיצד ניתן למדוד ולדרג את מידת השפעתם הסביבתית של בניינים. המדריך מפרט בין היתר על מבנה התקן, סוגי המבנים שניתנים למדידה ודירוג, דוגמאות לאופן יישום התקן ופרשנות המושגים הנזכרים בו.

         לקריאת המדריך הטכני לבנייה בת-קיימה לחצו כאן.