חזון כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת 2050

גופי ממשלה מובילים תהליך לגיבוש תכנית אופרטיבית לישראל לשנת 2050 בארבעה תחומים: תחבורה; אנרגיה; מבנים ועירוניות; ותעשייה, מסחר ופסולות. מטרת התכנית היא לייעל את האופן בו נבנים מבנים, תשתיות וערים, ולצמצם את צריכת משאבי הטבע עד כדי העלמת הזיהום הנפלט מהפעילות הכלכלית בישראל.

התהליך הושק במרץ 2019 ועד כה גובשו טיוטות יעדים בכל אחד מארבעת התחומים אשר כללו למשל יעד לייצור רוב האנרגיה מאנרגיות מתחדשות ובעיקר מאנרגיה סולארית, יעד להחלת תקן בנייה ירוקה על כלל הבנייה בישראל ויעד לביסוס התחבורה על כלי רכב חשמליים.

כל היעדים שייקבעו יאוחדו להחלטת ממשלה שתוגש עד סוף השנה וכן יעוגנו בחוק האקלים בישראל שיושלם בשאיפה עד סוף שנת 2020.

לפרטים נוספים לחצו כאן.