"חוק קורונה" חדש מעניק ארכות לאישורים רגולטוריים שפג תוקפם

על רקע משבר הקורונה, נחקק לאחרונה חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020, הקובע כך:

  • אישור רגולטורי שתוקפו פג בתקופה שבין יום 10 במרץ 2020 ועד ליום 30 ביוני 2020 יוארך אוטומטית בשלושה חודשים.
  • אישור רגולטורי שתוקפו פג בתקופה שבין 1 ביולי 2020 ועד 31 באוגוסט 2020 יוארך אוטומטית בעשרה שבועות.

הגדרת "אישור רגולטורי" בחוק מתייחסת למספר רישיונות, היתרים ואישורים הנדרשים מבעלי עסקים, ובהם רישיון עסק, היתר כיבוי אש והיתר רעלים.

בנוסף, רשות ציבורית רשאית לקבוע תקופת הארכה קצרה יותר מהתקופה שניתנה בחוק.

לעיון בנוסח החוק לחצו כאן