התקבלה בקשה לתובענה ייצוגית נגד תאגיד מים שזיהם את הים

ביום 29.02.2016 ניתן פסק דין בתובענה ייצוגית 29117-03-13 דב יעקובוביץ נ' מי הרצליה בע"מ בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

התובענה הוגשה על ידי תושבי הרצליה נגד תאגיד המים, מי הרצליה, שהזרים שפכים לים בשנת 2013 ובכך גרם לכאורה לזיהום הים ולסגירת החופים למספר ימים. השופטת קבעה כי התובעים עמדו ברף ההוכחה הנדרש, וכי המשיבה לא עמדה בתנאי היתר ההזרמה שהיה ברשותה ולא דאגה לתחזוקה הולמת של מתקן הטיפול בשפכים.

לבסוף הוכרע כי הבקשה לתביעה ייצוגית התקבלה, והאפשרות כי תושבי הרצליה יישאו בעקיפין בעלויות התובענה לא מפחיתה מערך השמירה על הסביבה ומזכותם של התושבים ליהנות מהים וחופיו.

לקריאת פסק הדין מאתר "דינים ועוד משולב" לחץ כאן