התפרסם מדד ההשפעה הסביבתית לשנת 2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את מדד ההשפעה הסביבתית לשנת 2018, הכולל דירוג חברות התעשייה הציבוריות והממשלתיות בישראל. המדד מעריך סיכונים סביבתיים של כ-40 חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה, כ-100 מפעלי תעשייה גדולים וכ-800 תחנות דלק.

נוסחת המדד, שנקבעה לאחר עדכון המתודולוגיה בתום הליך הערות ציבור, היא כדלהלן:

  • ההשפעה הסביבתית של החברה – רכיב פליטות ורגישות סביבתית כגון: פליטות מזהמים לסביבה, שימוש ואחסון של חומרים מסוכנים וקרבה לאוכלוסייה, רגישות הידרולוגית והזרמת שפכים לסביבה ימית.
  • פיקוח ואכיפה – רכיב הקשור באי-ציות, דוגמת הפרות הוראות חקיקה סביבתית שהתגלו בפיקוח ואכיפה.
  • ניהול סביבתי – רכיב הקשור בהתנהלות חיובית, למשל אימוץ תקנים מתקדמים לניהול סביבתי ודיווח.

לצד תוצאות המדד, המשרד פרסם "רשימה אדומה" של מפעלים בעלי פוטנציאל הסיכון הסביבתי הגבוה ביותר, וכן תוצאות בדבר המפעלים המשתפרים והמובילים ועוד.

לעיון במסמכי המדד המלאים לחצו כאן