התפרסם דו"ח סיכום הפעילות האנרגטית לשנת 2019

משרד האנרגיה לאחרונה פרסם את דו"ח סיכום הפעילות האנרגטית לשנת 2019, בין הסקירות הכלולות בדוח:

  • בתחום הגז טבעי: לפי הדוח, חיבורו של מאגר הגז הטבעי הגדול בישראל, מאגר לוויתן, הכפיל את יכולת הפקת הגז טבעי מ-11 BCM בשנה ל-23 BCM. התווספות מאגר זה מאפשרת ייצוא רחב יותר של הגז הטבעי וכניסה עמוקה יותר של ישראל לשוק הגז הטבעי האזורי. כך, נחתמו שני הסכמי ייצוא גז למצרים ממאגרי תמר ולוויתן; נחתם הסכם המאגד את ישראל, מצרים, קפריסין ויוון להקמת צינור אזורי להובלת גז מישראל דרך קפריסין ויוון למדינות האיחוד האירופי וישראל הפכה שותפה בפורום EMGF לפיתוח משק הגז הטבעי בו חברות מספר מדינות מהמזרח התיכון.
  • בתחום המים: לפי הדוח, בשנים הקרובות צפויים להיפתח שני מתקני התפלת מים נוספים. כן הוקצו 100 מיליון ₪ לטובת שיקום שבעה נחלים בצפון הארץ.
  • בתחום ההתייעלות האנרגטית: בתחום משק הדלק נעשו פעולות פיקוח רבות בבדיקת איכות הדלק בתחנות ומתקנים, וכן פעולות לקידום תחבורה נקייה, ביניהן הקמתן העתידית של תחנות תדלוק בגז טבעי. ניתנו מענקים במאות מיליוני שקלים לפרויקטים שונים ברחבי הארץ המקדמים התייעלות אנרגטית ומחקר. קודמו תכניות מתאר ארציות המאפשרות ייצור חשמל בהתייעלות אנרגטית ותכניות להקמת אנרגיה מתחדשת בענף הבנייה. בנוסף, נמשכים הצעדים לקראת היעד לסיום השימוש בפחם בישראל, כאשר כבר היום ישראל נחשבת כמדינה המובילה בהפחתת השימוש בפחם בעולם.

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן