השפעת שינויי האקלים על השקעות בנדל"ן

מכון הקרקע העירוני (Urban Land Institute ULI) וחברת הייטמן, חברה גלובלית לניהול השקעות נדל"ן, פרסמו דו"ח הבוחן את השפעת שינויי האקלים על קבלת החלטות השקעה בנדל"ן. ממצאי הדו"ח מצביעים על מודעות גוברת של מנהלי השקעות ומשקיעים מובילים בתחום הנדל"ן לסיכוני האקלים ועל השפעתם האפשרית על נדל"ן.

בדו"ח מפורטים הסיכונים הקשורים לשינויי האקלים, אשר עלולים להשפיע על תחום הנדל"ן, כגון אסונות טבע אשר עשויים להוביל לעלייה בפרמיות הביטוח, שינויי רגולציה או מדיניות עקב שינויי האקלים (למשל תקני בנייה נוקשים יותר) אשר עלולים לגרום לעלויות בנייה גבוהות יותר ולעלייה בשיעורי המס וירידה בזמינות משאבים אשר עשויה להביא להוצאות הון נוספות להתאמת הנדל"ן להפעלה עם משאבים מופחתים/חלופיים.

לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן.